• Rychlé bezkontaktní měření kubatur.
  • Podrobné fotomapy na míru.
  • Modely terénu pro stavbaře a těžaře.
  • Letecké foto a video

EASYmap a.s. - dáváme mapám hloubku

Napište nám

Digitální model terénu

Měření kubatur zemních prací, těles skládek pro lomy, stavbu, projekci i nakládání s odpady.

Podrobné fotomapy

Přesné fotomapy pro dokumentaci stavu a další studium pro průmysl, ochranu přírody i správu majetku.

Letecké foto a video

Dokumentační a prezentační fotografie a video včetně videoprodukce.

Výpočet objemů skládek, inventarizace výrobků a suroviny v lomech, výpočty objemů prostorových těles, změnové modely a další. Snadná, levný a pohotový způsob měření s vysokou přesností a nebývalou mírou podrobností.

Velmi podrobné fotomapy území s rozlišením i pod 1 cm/pixel. Přehledné výkresy, aktuální data, záznam stavu k požadovanému období. Dokumentace a mapování stavu přírody a krajiny.

Ilustrační a dokumentační záběry staveb, krajiny sídelních celků. Dokumentace a pasportizace liniových objektů (silnice, nadzemní vedení, produktovody). Inspekční lety pro monitoring stavu obtížně dostupných zařízení.

602 283 834

Most, Františka Halase 1200

easymap@easymap.cz

Ústí nad Labem, Králova Výšina 1427

easymap@easymap.cz

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva