Podpořili jsme vznik série krátkých dokumentů o mizejících stavbách v Ústí nad Labem

Cyklus Mizející Ústí vznikl na památku zajímavým ústeckým stavbám, jejichž osud je nejistý. Jak již průvodní věta napovídá, věnuje se tento projekt zajímavým objektům, místům a stavbám na území města Ústí nad Labem, kterým hrozí bezprostřední zánik, nebo jejichž osud je dokonce již zpečetěn.

Projekt má několik krátkých dílů, věnujících se vždy jedné konkrétní stavbě. Jednotlivé díly jsou postupně zveřejňovány s týdenním odstupem. Každý díl představuje několikaminutové video, prezentující celkové i detailní záběry objektu, doprovázené komentářem o historii výstavby objektu, o tom kdo ho postavil a navrhl, o okolnostech jeho postupného zániku a nakonec i o jeho současném stavu a většinou nejisté budoucnosti.

Mendělejevova ulice, Ústí nad Labem – centrum

Lindnerova vila, Ústí nad Labem – Vaňov

Skladiště, Ústí nad Labem – Předlice

Domy v ulici Na Nivách, Ústí nad Labem – Klíše

Hotel Máj, Ústí nad Labem – Severní Terasa

lázně Dr. Vrbenského, Ústí nad Labem – Střekov

Domy v ulici Za Chemičkou, Ústí nad Labem – Centrum

Bloky domů v okolí České besedy, Ústí nad Labem – Centrum

Loděnice v Olšinkách, Ústí nad Labem – Střekov

a