Výhody pro zemědělce a lesníky:

Rychlý a spolehlivý přehled o stavu porostů a plodin

Úspora nákladů na hnojiva a zemědělskou chemii

K přírodě šetrnější postupy

GREEN

RED

NIR

NDVI mapa

Multispektrální mapování a vegetační indexy

Využíváme speciální multispektrální kameru, která pořizuje snímky v různých částech viditelného a infračerveného spektra. Z těchto snímků vytvoříme mapu vegetačních indexů, které pomáhají nalézt oblasti, kde jsou rostliny ohroženy stresem. Ten může být způsoben nedostatkem živin, nedostatkem vody nebo například napadením škůdci, chorobami nebo plísněmi. Tyto mapy, doplněné o terénní odborný průzkum umožní precizně zaměřit pozornost a aplikaci odpovídajících opatření přímo na postižená místa. Úspora používaných používaných pesticidů, hnojiv a ostatních látek mnohonásobně převyšuje náklady na samotné mapování.

Mapování lesních porostů

Podrobné fotomapy umožňují dokumentovat početní stavy i druhovou skladbu lesních porostů a sledovat rozdíly populace v průběhu času.

Podobným způsobem jsou dokumentovány škody na porostech způsobené dřevokazným hmyzem nebo živelnými událostmi. Podorbné fotomapy také umožňují kvantifikovat rozsah potřebných záchranných opatření a způsob odstranění škod.

Mapování a biologické hodnocení nepřístupných lokalit

Využíváme bezpilotní prostředky k získání dat z míst, která jsou jinak nepřístupná nebo přístupná obtížně či nákladně.  Zpracujeme biologické posouzení lokalit založené na místním průzkumu doplněném o snímky pořízené bezpilotním prostředkem a podrobný fotoplán lokality, který umožňuje kvantitativní prostorové analýzy.

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.