Podrobné

Při zpracování modelu vzniká tzv. bodové mračno. To obsahuje velké množství barevných bodů, které charakterizují předlohu, například lom nebo staveniště. Těchto bodů bývá i několik stovek miliónů. Vzdálenosti mezi blízkými body jsou několik centimetrů.

Bezkontaktní

Sběr dat obstarává robotický dron. Pilot jej vypustí z bezpečného místa a není potřeba jeho přítomnost v aktivní části lomu, kde se často pohybuje těžká technika.

Šité na míru

Někdo chce 3D model lomu, někdozase potřebuje staveniště. Pro jiného se hodí model budovy nebo fasády. Dodáme medely všem podle jejich potřeb.

Lomy

Skládky

Budovy

Skalní stěny

Průmyslové areály

Staveniště

Digitální model povrchu

Digitální model povrchu je generován z tisíců snímků území. Z toho, jak se povrch jeví z odlišného úhlu pohledu specializované programy odhadují protosrové uspořádání. Během složitých a náročných výpočtů vznikne mračno bodů, které leží na mapovaném povrchu. Toto mračno čítá až stovky miliónů bodů.

EASYmap a.s. – 3D digitální model povrchu pořízený bezpilotním prostředkem

Získaný model umožňuje provádět řadu operací, především měřit objemy, plochy, sklonové poměry a další. Modely získané z odstupem časo umožňují i sledování změn způsobených například postupující těžbou nebo erozi.

Co je digitální model povrchu?

Digitální model povrchu je rastrový nebo vektorový popis hlavních charakteristik povrchu sledovaného území nebo objektu. V případě zemského povrchu se jedná nejčastěji o digitální model výšek. Každému bodu v ploše (X,Y) je přiřazena právě jedna výšková souřadnice (Z).

K čemu se používá?

Digitální modely povrhcu se používají ke snadnému a rychlému měření objemů, změn na povrchu v průběhu času nebo stanovování množství odtěženého nebo navezeného materiálu.


Vytváříme fotogrammetrické modely povrchu terénu ale také historických budov, průmyslových areálů, skalních útvarů a nejrůznějších dalších objektů.

A takto vzniká model terénu a fotomapa:


a