Podrobné fotomapy

Pro lepší přehled o spravovaném majetku. Podrobné fotomapy mohou být doplněny o další údaje.

EASYmap a.s. – podrobné fotomapy pro opce, pasportizace obecního majetku

Dodáváme přesné a aktuální fotomapy obcí nebo vybraného majetku. Aktuální fotomapa podá jedinečnou informaci o vývoji území, dodržování zákonných požadavků a mnohém dalším. Pro rozsáhlejší území přizveme ke spolupráci letadlo s pilotem na palubě.

Propagační snímky

Ukažte svoji obec v tom nejlepším světle

EASYmap a.s. – prezentační letecké fotografie a video pro obce

Přilákejte návštěvníky do své obce krásnými leteckými pohledy. Ukažte to nejlepší na vaší obci doslova v nejlepším světle.

Pasportizace majetku

Ať už jde o nabízený brownfield, městský hřbitov, park nebo sportovní areál. Mějte veškeré informace v jediném výkresu a v digitální podobě.

EASYmap a.s. – pasport areálu. Kombinuje podrobnou UAV fotomapu s trasami inženýrských sítí, vlastnickými vztahy a dalšími údaji.

Pasport je dokument, který mapuje majetek nebo jeho část a to včetně důležitých ztahů k okolí (katastr, sítě, vlastnické vztahy, výnosy apod.). Může také obsahovat databázové údaje o mapovaném majetku.

Ochrana přírody

Pomůžeme ukázat dynamiku přírodních procesů, stavy chráněných populací a mnoho dalšího.

EASYmap a.s. – letecké fotografie pro účely ochrany přírody

Zvlášť podrobné fotomapy s rozlišením podl 1 cm/pixel umožní dokonce identifikaci jednotlivých jedinců rostlinné populace. Přehledné fotomapy pak ukážou vztahy v rámci biotopu, komunikační koridory nebo rozšíření invazních rostlin. Pravidelné mapování pak umožní zkoumat dynamiku těchto jevů.

Ochrana památek

Od fotoplánů fasád, přes inspekční snímky až po propagaci.

EASYmap a.s. – prezentační snímek a fotoplán fasády pro účely dokumentace a ochrany památek

Dokumentace stavu objektů, pasportizace, inspekční prohlídky nepřístupných míst nebo prezentační snímky pro vaše propagační materiály. To vše je možné využít v oblasti ochrany památek. Kromě toho také modely budov a areálů a mnohé další.

Archeologie

Mapování potenciálně slibných lokalit, nálezové situace, modelování historických objektů a artefaktů.

EASYmap a.s. – fotoplán části zdiva zříceniny hradu Oltářík, okres Litoměřice.

Jako podporu archeologickému výzkumu nabízíme přesné ortofotoplány fragmentů historických staveb, na kterých je možné provádět přesná měření. Dodáváme fotomapy archeologických lokalit, které dokumentují nálezovou situaci s podrobností menší než 1 cm. Pro publikační činnost dodáváme i prezentační snímky či video.

Vodní hospodářství

Mapování extrémních stavů, mapování dna nádrží, břehových čar.

EASYmap a.s. – průběh břehové čáry řeky Labe v době minimálního průtoku

Vysoce pohotové a efektivní drony mohou být vítaným pomocníkem pro mapování extrémních stavů vodních těles jako jsou sucha či naopak povodně. Jsme schopni zmapovat dno vypuštěných nádrží a ve spolupráci se sonarovým plavidlem také průběh dna pod hladinou.

a