Ceník vybraných služeb a produktů EASYmap a.s.:

Orientační ceny vybraných produktů UAV fotogrammetrie a leteckých prací. Konkrétní ceny se mohou lišit podle místních podmínek. Rozsah, přesnost a podrobnost mapových podkladů je vhodné konzultovat a nastavit je podle skutečných potřeb zákazníka. Máte-li zájem o některé naše produkty, neváhejte nás kontaktovat.

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

Podrobné UAV fotomapy

Rozlišení 30 až 100 mm/pixel.

Podrobné orotofotomapy území o velikosti do 250 ha (2,5 km2) pořízené bezpilotními prostředky k uživatelem zvolenému datu. . Pro většinu aplikací postačí rektifikace mapa podle dostupných mapových služeb jako například ortofoto ČÚZK. Mapa umožňuje provádět přesná délková a plošná měření v prostředí GIS. V případě potřeby mohou být mapy vlícovány na geodeticky zaměřené body vyznačené v terénu. Takto vlícovaná mapa je polohově přesnější, její pořízení je však náročnější na terénní práci.

Území do 10 ha

9.900 Kč

každý další 1 ha

250 Kč

volitelně:
příplatek za vlícování na geodeticky zaměřené body do 10 ha

2.700 Kč

vlícování na geodeticky zaměřené body nad 10 ha za každý 1 ha

30 Kč

Velmi podrobné UAV fotomapy

Rozlišení od 0,5 do 30 mm/pixel

Fotomapy s mimořádně vysokým rozlišením pro archeologii, ochranu památek, ochranu přírody i jiná odvětví. Jsou vhodné pro území do 10 ha, ty nejpodrobnější pokrývají často území o rozloze několika stovek metrů čtverečních zato s mimořádnou mírou detailu. Mapy jsou vlícovány na geodeticky zaměřené body pomocí geodetického GPS přístroje nebo totální stanice.

Území 5 až 10 ha, 30 mm/pixel
Pozn.: cena map s větší podrobností je kalkulována poměrně tzn., že cena mapy s dvojnásobným rozlišením, tedy podrobnější, je dvojnásobná

9.900 Kč

území do 5 ha, 15 mm/pixel

9.900 Kč

území do 1 ha, 4 mm/pixel

7.500 Kč

vlícování na geodeticky zaměřené body (8 až 20 bodů)

2.200 až 4.800 Kč

Průmyslové inspekční letecké práce

Dostaneme se efektivně na nepřístupná místa. Dodáme kompletní fotografickou dokumentaci a snímky s vysokým rozlišením. Používáme průmyslové drony s kamerami s ohniskovou vzdáleností až neuvěřitelných 500 mm.

Inspekční práce je nezbytné předem koordinovat s osobou odpovědnou za bezpečnost osob a majetku, případně zajistit koordinaci s ostatními složkami. Dopadové plochy v průmyslovém areálu musí být zabezpečeny proti vstupu nezúčastněných osob.

UAV Phantom 4 PRO
objektiv 15 mm
doba letu 27 minut

900 Kč/hod.

UAV Inspire 2
objektiv 12-42 mm
doba letu 27 minut

1.200 Kč/hod.

UAV Matrice 600
speciální inspekční kamera
objektiv 60 – 1000 m
doba letu 35 minut

2.000 Kč/hod.

Nejmenší jednotka jsou 3 hodiny. Čas je počítán od příjezdu na stanoviště až do doby jeho opuštění, tedy včetně přípravy k letu, poletové kontroly apod.

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.