Ceník vybraných služeb a produktů EASYmap a.s.:

Orientační ceny vybraných produktů UAV fotogrammetrie a leteckých prací. Konkrétní ceny se mohou lišit podle místních podmínek. Rozsah, přesnost a podrobnost mapových podkladů je vhodné konzultovat a nastavit je podle skutečných potřeb zákazníka. Máte-li zájem o některé naše produkty, neváhejte nás kontaktovat.

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

Technická fotomapa
včetně 3D modelu povrchu

Příklady využití:

 • výpočty kubatur zemních prací, těles a skládek
 • mapování dobývacích prostorů
 • dokumentace stavenišť (FIDIC, BIM)
 • příprava vodohospodářských projektů

Fotomapa a model terénu jsou polohově a výškově ukotveny v JTSK s cenitmetrovou přesností.
Umožňuje sledování změn v terénu jako jsou výkopy, náspy nebo skládky a další analýzy.

Cena:

do 6 ha – 12.600 Kč
od 6 ha – 12.600 Kč + 600 Kč/ha

rozlišení fotomapy:

od 2 cm/pixel

rozlišení modelu:

od 6 cm/pixel

Polní fotomapa

Příklady využití:

 • mapování škod na úrodě
 • vyhodnocování managementu ochrany přírody
 • inventarizace stavu lesních porostů
 • mapování šíření invazních druhů rostlin

Fotomapa je vlícována polohově na viditelné markanty s decimetrovou přesností. Umožňuje přesné měření plocha a vzdáleností, nikoliv objemů nebo výšek.

Cena:

do 6 ha – 9.900 Kč
od 6 ha – 9.900 Kč + 400 Kč/ha

rozlišení fotomapy:

od 3 cm/pixel

Multispektrální mapa

Příklady využití:

 • vyhodnocování vegetačních indexů (NDVI)
 • mapování stavu vegetace
 • indikace napadení škůdci
 • vyhodnocení agrotechnických opatřené

Mapa pořízení v infračervené a viditelné části spektra. Poskytuje informace lidskému zraku nedostupné.

Cena:

do 6 ha – 12.600 Kč
od 6 ha – 12.600 Kč + 600 Kč/ha

rozlišení fotomapy:

od 6 cm/pixel

Výpočet kubatur skládek

Příklady využití:

 • inventarizace zásob v kamenolomech, štěrkovnách a pískovnách
 • sledování skutečného objemu stavebních prací
 • výpočet objemu odstřelů v lomech
 • stanovení objemů skládek v odpadovém hospodářství

Rychlý a přesný přehled o aktuálním stavu zásob na vašem pracovišti.

Cena:

lom a staveniště běžné velikosti 12.600 Kč
menší rozloha, menší počty skládek – sleva až 50%
měření současně na více lokalitách – individuální cena
opakovaná měření – individuální cena

přesnost stanovení objemu:
v závislosti na charakteristice skládek

od 1,0 %

Speciální fotomapy

Příklady využití:

 • mapování archeologického terénu
 • dokumentace památek
 • podrobný monitoring chráněných rostlin
 • detailní dokumentace stavu stavebních prvků

Mapy a 3D modely s mimořádně podrobným rozlišením

Cena:

cena je stanovována individuálně podle povahy zadání

rozlišení fotomapy:

od 1 mm/pixel

Fotoplány

Příklady využití:

 • dokumentace památek
 • mapování nepřístupných skalních stěn
 • restaurátorské práce
 • podrobné texturované modely staveb

Mapy a 3D modely s mimořádně podrobným rozlišením

Cena:

cena je stanovována individuálně podle povahy zadání

rozlišení fotoplánu:

od 1 mm/pixel

Výškové inspekce

Příklady využití:

 • prediktivní údržba infrastruktury
 • inspekce komunikačních zařízení
 • inspekce technologických celků
 • inspekce větrných elektráren

Speciální inspekční kamera, profesionální technika.

Cena:

1.000 až 4.000 Kč/hodinu
v závislosti na použité technice

a