Měření kubatur zemních prací

Rychlé a cenově exektivní měření výkopů, násypů či postupu zemních prací.

EASYmap a.s. -výpočet objemů skládek a objemu zemních prací na staveništi

Průběžné a operativní měření postupu zemních prací. Výhodou je rychlost a efektivita. Díky tomu lze za velmi nízkou cenu mít přehled o jakkoliv složitých zemních tělesech nebo výkopech. Snadno je možné zjistit rozdíl v postupu prací mezi dvěma měřeními.

Podrobné fotomapy stavenišť

Důležité při zahájení stavby, při jejím předávání nebo i v průběhu výstavby.

EASYmap a.s. – podrobná fotomapa staveniště a zaměření povrchu terénu

Začínáte stavět? Dokončili jste vělkou stavbu? Chcete mít přehled o organizaci staveniště? Potřebujete podrobné a aktuální fotomapy? Vzhledem k robotickému sběru dat a velké automatizaci při zpracování jsou fotomapy dostupnější, než kdykoliv předtím. A dostupnější znamená jednak levnější a pak také k dispozici do druhého dne.

Pasportizace

Fotografická dokumentace a videodokumentace staveniště. Dokumentace před zahájením prací a po jejich ukončení. Vložené grafické orientační prvky.

EASYmap a.s. – UAV letecký pasport trasy liniové stavby

Pasport může být důležitý dokument při řešení případných sporů mezi stranami, které jsou na stavbě zúčastněny: dodavatel – investor – třetí strany. Pasport nezpochybnitelně zachytí stav území před zahájením výstavby, v jejím průběhu i po dokončení. Využívání bezpilotních prostředků přináší možnost zachytit území z nadhledu a přehledně.

Inspekce konstrukcí

Bezpečné inspekce nepřístupných míst jako jsou mostní konstrukce, střechy, komíny, stožáry apod.

EASYmap a.s. – UAV letecká inspekce stavební konstrukce bytového domu, detail pořízený dronem

Bezpilotní prostředek, vybavený antikolizním systémem, kvalitní optikou a v rukách zkušeného pilota, dokáže přinést obrázky z míst, kam se člověk stěží dostane. A navíc: udělá to levně a rychle. Inspekční práce s pomocí dronu jsou užitečné všem, kdo mají na starosti infrastrukturu, stavební konstrukce, energetická vedení a podobné struktury.

Foto a video

Prezentační snímky nebo video z průběhu stavby.

EASYmap a.s. – dokumentační snímek z průběhu výstavby pro účely reference

Nezapomínejte dokumentovat svoji důležitou stavební zakázku v jejím průběhu. Focení nechte odborníkům, mohou se soustředit na svoji práci, mají na to techniku a jsou ochotni si počkat na světlo. A nezapomeňte: co nezaznamenáte během stavby, to už nezaznamenáte nikdy.

a