Fotomapa a 3D model terénu pro dokumentaci stavby

Případová studie a cena:

Zákazník

Nadnárodní stavební firma s celostátní působností v oblasti dopravních staveb, bytové výstavby i speciálních staveb.

Zadání

Po dokončení stavby, spočívající v přípravě stavební pláně pro výstavbu obří haly pro automotive, požadovala dokumentaci stavu a tvorbu 3D modelu staveniště.

Rozsah

Pokryli jsme plochu více než 70 ha a to s podrobností 2 cm/pixel. V digitálním modelu je území představováno více než 100 mil. body.

Cena

Dodání fotomapy a generalizovaného modelu povrchu v rozsahu téměř 1 km2 našeho zákazníka stálo několik prvních desítek tisíc korun.

Hlavní výhody

Pouze UAV fotogrammetrie přináší možnost podobně podrobné a operativní dokumentace. Dosavadní praxe spočívala pouze v zaměření několika bodů bez možnosti pozdější revize stavu staveniště v okamžiku ukončení stavby.

Výsledky

Zákazník ocenil. že obdržel podklady s bezprecedentní podrobností. Díky velké podrobnosti mohl svému zadavateli předat staveniště s dokumentací, které zachycuje každý detail.

EASYmap a.s. - fotomapa a DMP
a