Měření kubatur zásob v obalovně

Případová studie a cena:

Zákazník

Významná nadnárodní stavební firma, divize silničních staveb.

Zadání

Vedoucí pracoviště požadoval dokumentaci pro účely předání nastupujícímu kolegovi.

Rozsah

Středně velká obalovna živičných směsí se skládkami kameniva, drcených recyklovaných materiálů i celých kusů živičného krytu. Některé skládky byly pod ocelovou střechou.

Cena

Za naši práci byla účtována cena nepřesahující částku 7.000 Kč.

Hlavní výhody

Operativnost a dokumentování stavu - v minulosti byly zásoby na tomto pracovišti dokumentovány geodeticky. Dosažená přesnost byla pouze omezená. Výhodou zde byla i podrobná fotomapa areálu, která se stala součástí předávací dokumentace.

Výsledky:

Kromě přehledu kubatur jednotlivých skládek materiálu obdržel zákazník také fotomapu s rozlišením pod 20 mm/pixel. Skládky, které byly zakryty ocelovou střechou, chránící uskladněný materiál proti povětrnostním vlivům, jsme také zaměřili a tento detailní model zanesli do celkového 3D modelu.

a