Hlavní výhody pro těžební organizace

Snížení nákladů na měřické práce

Rychlost dodání výsledků

Kvalita a rozsah dodávaných dat

Výpočet objemů zásob kameniva

Pro účely průběžné evidence zásob nebo jejich pravidelné inventarizace dodáváme přesné a aktuální výpočty kubatur. Měření na základě fotogrammetrického 3D modelu povrchu je rychlé, efektivní a cenově výhodné. Benefitem pro zákazníka je úspora finančních nákladů a přesný přehled o stavu zásob v lomu.

Podklady pro vedení důlních map

Dodáme přesnou a podrobnou fotomapu a 3D model vašeho dobývacího prostoru s centimetrovým nebo až milimetrovým rozlišením. Na základě bodového mračna zpracujeme vektorový síťový model, který se může stát součástí vaší důlně měřické dokumentace.

Tvorba podrobných a aktuálních fotomap

Podpora provozní evidence, ověření dodržování provozních podmínek lomu, dokumentace stavu. Aktuální ortofotomapa pomáhá při vedení důlní dokumentace a dává jedinečný přehled o provozu lomu. A co víc: Skvěle vypadá zarámovaná na stěně.

Prezentační a dokumentační foto a video

Dodáme profesionální snímky s vysokým rozlišením. Dokumentujeme postup těžby, rekultivace i pozoruhodné okamžiky v životě lomu.

a