Případové studie uplatnění ve stavebnictví

Zaměření a 3D model staveniště

Pravidelná pasportizace liniové stavby silnice

Případová studie: Zaměření a 3D model staveniště

Podrobná dokumentace staveniště před zahájením výstavby, po skončení důležitých etap a po skončení celé stavební akce.

Konkrétní příklad:

Pro velkou stavební firmu jsme dodali dokumentaci velkého staveniště průmyslové výrobní haly o rozměrech 1.100 m  x 700 m. Součástí dokumentace bylo zaměření důležitých bodů, tvorba podrobné 2D fotomapy a 3D modelu povrchu terénu v podobě digitálního generalizovaného výškového modelu. Požadavek zadavatele byl dosáhnout alespoň 3. třídy přesnosti, což bylo beze zbytku splněno a ověřeno. Dodaná mapa a 3D model se staly součástí komplexní dokumentace v rámci BIM (Building Information Modeling).

Případová studie: Pravidelná pasportizace liniové stavby komunikace

Pro monitoring liniových staveb, ať už stávajících nebo těch které právě vznikají, se skvěle hodí možnost předem naprogramovat letovou dráhu bezpilotního prostředku, kterou může sám proletět a poté ji i přesně opakovat.

Konkrétní příklad:

Pro stavební firmu jsme prováděli opakovanou pasportizaci formou leteckého videozáběru a sady snímků ve vysokém rozlišení. Výstup byl předán formou videa s vloženou grafikou, která poskytovala informaci o právě zobrazované části stavby. Tento pasport sloužil jednak k dokumentaci postupu stavebních prací ale také jako významný zdroj informací v rámci kontrolních dnů. Na staveništi o délce přes 8.000 m by opakované pořízení podobné dokumentace bez využití dronu a zkušeného týmu bylo podstatně dražší.

a