Přínosy pro ochranu přírody

Bezprecedentní podrobnost a přesnost dat

Úspora času a prostředků při současném zvýšení kvality podkladů

Nové možnosti sledování dynamiky ekosystémů

Podrobné mapování biotopů bezpilotními prostředky

V ochraně přírody jde zejména o sledování vývoje, jinými slovy dynamiku. To je nemyslitelné bez průběžné dokumentace stavu současného a jeho vyhodnocování. Pro tyto účely dodáváme fotogrammetrická data a jejich interpretaci. Naše zkušenosti vám pomohou získat informace o stavu společenstva, které si zaslouží vaši ochranu a upozorníme na oblasti, kde vzniká problém, který je potřeba bezodkladně řešit.

Inventarizace zvlášť chráněných rostlin

Dodáváme zvláště podrobné fotomapy rostlinných společenstev, které umožňují identifikovat a dokumentovat polohu každého jedince nebo květu v podobě souřadnic [x, y, z] nebo v podobě hustoty na jednotku plochy. Tyto mapy jsou základem objektivního hodnocení vývoje společenstva a – zejména ve spojení s mapou NDVI indexu – umožní přesné nalezení problému a jeho včasné řešení.

Mapování a biologické hodnocení nepřístupných lokalit

Využíváme bezpilotní prostředky k získání dat z míst, která jsou jinak nepřístupná nebo přístupná obtížně či nákladně.  Zpracujeme biologické posouzení lokalit založené na místním průzkumu doplněném o snímky pořízené bezpilotním prostředkem a podrobný fotoplán lokality, který umožňuje kvantitativní prostorové analýzy.

Další služby pro ochranu přírody

  • mapování polomů a škod na porostech
  • dokumentace stavu porostů a společenstev
  • multispektrální analýza
  • mapování výšky a objemu vegetačního pokryvu
a