Výpočet kubatur zásob v lomu

Případová studie a cena:

Zákazník

Zákazníkem je nadnárodní společnost provozující kamenolomy a obalovny. Je také velkou stavební firmou.

Zadání

Pro účely přehledu o hodnotě zásob na skladu a také pro ověření provozní evidence požaduje ke konkrétnímu datu informaci o množství zásob ve svých lomech a obalovnách.

Rozsah

Stáli jsme před požadavkem zaměřit během krátké doby více než 10 lomů a obaloven v Čechách a na Moravě. Celkem se jednalo o téměř 100 skládek materiálu.

Cena

Za naši práci byla účtována cena v rozpětí od 4.500 do 12.000 Kč za pracoviště.

Hlavní výhody

Cena a rychlost - oproti dosavadnímu postupu zákazník ušetřil značnou část nákladů a výsledky odbržel již za několik dnů. Oproti dosavadním postupům, tedy laserovému leteckému skenování nebo geodetickému zaměření také byl stav v době měření detailně zdokumentován.

Výsledky:

Zákazník obdržel přehledný soubor výsledků měření a to včetně podrobných map tvaru, rozsahu a umístění jednotlivých skládek. Navíc byla shromážděna data o stavu pracovišť ke dni měření a na nich může být dále vyhodnocován například stav těžby či jiné změny v lomu.

ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.