Bolševník velkolepý je všem dobře známá invazní rostlina. Je skutečně impozantní, ale v krajině je nežádoucí protože vytlačuje původní druhy a kromě toho je jedovatá. Proto je její přítomnost regulována a krajináři s ní vedou válku. Základem válečného úspěchu jsou informace a průzkum. O ten se staráme my a naše drony. V letošní sezóně bolševníku provádíme rozsáhlá mapování v oblasti přírodního parku Džbán mezi Louny a Rakovníkem. Bolševníku se tam daří podél vodních toků a v místech, která nejsou zasažena intenzivní zemědělskou činností. Smyslem je dodat přesné a podrobné fotomapy, které výskyt bolševníku věrně zachycují. To umožní srovnávací studium jeho rozšíření v budoucnu a pomocí těchto fotomap je možné zjistit kde se bolševníku daří a kde se naopak daří ho potírat.

A jak taková fotomapa vzniká? Tvorba mapy začíná podrobným studiem podkladů a pečlivou přípravou. Jedním z hlavních kritérií je požadovaná podrobnost mapy. Pro mapování bolševníku postačí fotomapa, jejíž rozlišení je 20 až 40 mm/pixel. To je velmi podrobná mapa. Všichni známe fotomapy, které používá ve svých mapách společnost Seznam.cz, které mají skvělé rozlišení a umožňují vidět nečekané podrobnosti na povrchu. Tyto fotomapy mají rozlišení 15 cm/pixel a v některých místech až 30 cm/pixel. Mapy pro bolševník mají tedy rozlišení téměř 10x větší. Důležité je také správné načasování doby, kdy se budou data pro fotomapu (rozuměj fotky) sbírat. Musí být zvoleno takové období, které mapovaný bolševník zastihne v době, kdy je na pozadí ostatní vegetace nejlépe k nalezení. Tou dobou je doba, kdy kvete a době těsně po odkvetení. Pak už jenom zbývá určit plochu předpokládaného výskytu a připravit pro naše drony letový plán. Tím letovým plánem je vlastně trasa, po které dron letí, přičemž během letu pořizuje snímky území pod ním. Dron létá v rovnoběžných pruzích ve přibližně ve stále stejné výšce nad povrchem, na konci každého pruhu provede obrat o 180° a přesune se na sousední pruh. Je to vlastně stejná trasa jakou by prolétlo práškovací letadlo. Po celou dobu je dron sledován pilotem a na jeho monitor jsou přenášena důležitá letová data jako je výška a rychlost letu, napětí baterie, doba letu a další. Poloha dronu i jeho letový plán jsou zobrazeny na mapě a celý let od vzletu až po přistání probíhá zcela automaticky bez zásahu pilota. Ten je připraven zasáhnout v případě, že by se vyskytly potíže nebo nečekané okolnosti.

EASYmap a.s. – Dron při mapování bolševníku

EASYmap a.s. – Stanoviště pilota při mapování

Po přistání jsou staženy snímky, které se ukládají na paměťovou kartu. V rámci mapování bolševníku jsme přelétávali několik území, největší z nich mělo výměru 27 ha. Zmapovat tak velké území znamená pořídit okolo 1.000 snímků a to zdaleka nejde o největší fotomapy, které dodáváme. Ty největší mají až desetkrát větší výměru, ale mají menší rozlišení aby vůbec bylo možné s daty dále pracovat. Pořízené snímky jsou zpracovány ve speciálních programech, které je analyzují a porovnávají. Tento proces je podobný tomu, jak naše dvě oči analyzují prostředí, ve kterém se pohybujeme. Obraz z jednoho oka je v mozku porovnán s obrazem stejného místa z druhého oka podle toho jak rozdílné jsou oba obrazy vypočte mozek prostorové uspořádání a díky tomu nevrážíme do nábytku. V našem případě jsou zpracovávány stovky až tisíce obrazů.

Výsledkem zpracování je bodové mračno, což je množina bodů, pro které program spočetl prostorovou polohu a určil barvu. Tyto body charakterizují mapovaný povrch. Složitější a rozsáhlejší modely mívají běžně i několik stovek miliónů bodů, v našem případě si vystačíme s nějakými 50 milióny body. Výhodou tohoto postupu je fakt, že současně získáme i 3D model prostoru, který v některých případech může být velmi užitečný. V případě bolševníku ho ale nepoužijeme, zajímá nás jenom 2D fotomapa.

EASYmap a.s. – Bodové mračno charakterizující mapovaný povrch

Jak taková fotomapa ve skutečnosti vypadá? Zatím nijak. Je to jenom pořádně veliký soubor dat. Je to vlastně obrázek, který obsahuje informaci o zeměpisných souřadnicích. V případě letošních map bolševníku má největší fotomapa velikost 500 Mpixelů. Tento soubor je určen pro práci v programech, kterým se říká  geografické informační systémy. Ty umožní jednak přesné měření plochy bolševníku, sdílení dat mezi výzkumníky i tisk krásných map.

EASYmap – Jedna z fotomap zachycujících oblast výskytu bolševníku.

EASYmap a.s. – Výřez z fotomapy. Výskyt bolševníku na hranici intenzivně využívané zemědělské plochy.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *