Podrobná dokumentace

Podrobně zaznamenáme současné nebo budoucí staveniště

Porovnání stavu

Snadné porovnání stavu před stavbou a po jejím skončení.

Přehledné a názorné

Do videopasportu zakomponujeme i prvky usnadňující orientaci.

Pasportizace objektů a území

Pasport nebo videopasport je důležitý všude tam, kde se staví v intenzivně využívaném území nebo kde by stavbou mohly být dotčeny zájmy dalších osob. Pasporty v podobě fotomapy v soutisku s dalšími vrstvami a databázemi jsou důležité i pro správu městského majetku, například hřbitovů.

EASYmap a.s. – UAV letecký pasport staveniště liniové stavby

Vysílací věže, komíny, detaily střešních konstrukcí, citlivé detaily mostních konstrukcí, historické fasády. To je pouze nástin případů, ve kterých  inspekční lety bezpilotními prostředky pomohly pro hodnocení stavu a předcházení škod.

Pasportizace vegetace a biotopů

EASYmap a.s. – letecký UAV pasport chráněného území, slouží pro sledování dynamiky vývoje území

Pro ochranu přírody a krajiny slouží pasporty chráněných území, chráněných rostlinných populací nebo jiných dynamickyých přírodních prvků.

Co si mám představit pod pojmem pasport objektu nebo území?

Fotografickou dokumentaci nebo videodokumentaci, popřípadě obojí. Hodně záleží na tom co je předmetem pasportizace. Jde-li například o městský park nebo hřbitov, pak je součástí pasportu i fotomapa se zaktreslením důležitých prvků jako jsou hranice parcel, vlastnmické vztahy, ochranná pásmi či podzemní sítě.

Mohu si objednat i pasport stavby?

Ano, můžeme zdokumentovat například stav fasády před a po zamýšlených úpravách nebo detaily některých stavebních konstrukcí, které jsou jinak nedostupné.


ZAJÍMÁ VÁS TO? NECHTE TU NA VÁS KONTAKT A MY SE VÁM OZVEME.

Možná vás zaujmou i naše další produkty:

a