O společnosti

Jsme společností, která využívá v praxi bezpilotní prostředky. Ty také známe jako „drony“, Jde vlastně o létající roboty. Jejich schopnosti, zkušenosti s nimi neustále rostou a vyvýjí se celá řada nových, dříve nečekaných, aplikací.

Cestujeme a je pro nás běžné, ža za prací pro naše zákazníky jezdíme prakticky do všech koutů ČR.

Kvalifikace

Letecké práce

K provádění leteckých prací bezpilotními prostředky máme vydáno povolení Úřadem pro civilní letectví. To je podmíněno pojištěním odpovědnosti za případnou škoda na majetku třetích osob . Piloti musí složit zkoušky a to jak praktické, tak i teoretické.

Živnostenské oprávnění

Jsme firmou s oprávněním vykonávat zeměměřické práce, fotografické práce a také letecké práce.

OVĚŘENÍ OPRÁVNĚNOU OSOBOU

Výsledky našich měření mohou být ověřeny osobou úředně oprávněnou v rozsahu písm. a) a c), odst. (1), § 13 zák. č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví.

Reference

V rámci programu podpory začínajících podnikatelů byl náš projekt  „Pořízení průmyslového univerzálního dronu a inspekční kamery“ podpořen Ústeckým krajem, za což děkujeme.

a