Počet nadšenců, kteří vlastní dron a létají s ním pro vlastní potěšení se rozšiřuje stále se zrychlujícím tempem. Drony toho umějí stále více a i jejich cena je z nich činí zábavu dostupnou prakticky každému. Při létání a hlavně nad krásnými fotkami leckoho napadne, že by si létáním mohl přivydělat nějakou korunu a částečně nebo zcela pokrýt náklady spojené s pořízením a provozem dronu. Leckdo pomýšlí i na čistě profesionální dráhu s cílem stát se pilotem na plný úvazek. Pokud taková myšlenka přežije první kritický pohled zvenčí, často zprostředkovaný blízkými příbuznými, začne se pilot prokousávat houštím problémů, kterými se musí na své cestě doslova prosekat. Pojďme se podívat, co takové putování za vysněným cílem obnáší.

Především je potřeba se obrnit trpělivostí a připravit se na to, že vstupujeme do odvětví, kde se vše vyvíjí a neexistují zažité a všem srozumitelné postupy. Dobře je to patrné, když si uvědomíte, že místo pilota dronu byste chtěl nebo chtěla řídit autobus. Prakticky každý vám řekne co je k tomu potřeba, jaké kvalifikační předpoklady musíte splnit, pro koho můžete pracovat, kdo budou vaši zákazníci nebo zaměstnavatelé a s kým se můžete o svém úmyslu poradit. V případě vašeho úmyslu být profesionálním pilotem dronu je to ale jiné. O těchto bzučících hříčkách techniky před pár lety slyšelo jenom několik zasvěcenců a že by na této technologii mohlo vyrůst celé odvětví byla představa velmi bizarní. Budoucnost se k nám ale dostavila bez zaklepání.

Naše legislativa zná drony jako „bezpilotní letadla“.  To je trochu překvapivé zjištění, zejména chcete-li bát pilotem a zjistíte, že máte řídit letadlo bez pilota. Na pravou míru to uvádí definice, která říká, že jde o letadla bez pilota na palubě. Pilota tedy mají, ale ten stojí bezpečně na zemi. Jejich provozu upravuje letecký předpis L2, speciálně jeho část, která se jmenuje „Doplněk X“. Tento předpis a předpisy související musí, resp. by měl, znát každý, kdo chce s dronem létat, tedy i „hobík“. Nejenom, že by jej měl znát, měl by také plnit požadavky, které jsou tam stanoveny a to i když nelétá profesionálně ale jenom pro zábavu. Pokud to s profesionálním létáním myslíte vážně, tak nejspíš máte tento předpis již nastudovaný a až doposud jste se nic nového nedozvěděli.

EASYmap a.s. – město Most a hrad Hněín, panoramatická fotka

Letecké práce bezpilotním prostředkem a jak na ně:

Jak tedy u nás v České republice postupovat, abychom efektivně dosáhli svého kýženého cíle být profíkem – pilotem dronu? Připravte se na to, že vás to bude stát nějaké peníze, čas a úsilí.

Po formální stránce bude našim nejbližším partnerem a autoritou Úřad pro civilní letectví. Projděte si informace, uvedené na jejich stránkách www.caa.cz. Je jich tam mnoho a jsou užitečné. Dozvíte se tam například to, že celý proces je rozdělen do dvou fází.

V první fázi je třeba získat Povolení k létání a v druhé fázi pak Povolení k provádění leteckých prací. Budete-li pozorný čtenář, narazíte na pojem Povolení k provádění leteckých činností pro vlastní potřebu, zkráceně LČVP. To by se vás týkalo, pokud byste byl subjekt nebo instituce, která nemůže nebo nechce poskytovat služby dalším subjektům a chce drony využívat výhradně pro svoji vlastní potřebu. S klidem tento pojem vynechám a nebudu se mu věnovat. Podmínky pro získání tohoto povolení jsou totiž úplně stejné jako podmínky pro získání leteckých prací.EASYmap a.s. – výškové letecké inspekce dronem

Povolení k létání bezpilotním prostředkem.

Začněme tedy pracovat na získání Povolení k létání bezpilotním prostředkem. Abyste mohli podat žádost, musíte už dron mít a je dobré, pokud už máte s létáním nějaké zkušenosti. Rozhodně doporučují účast na kurzu létání, který některé firmy nabízejí (vyhledejte na internetu) nebo se přihlašte do některého z našich zde. Během kurzu se můžete dozvědět cenné zkušenosti z profesionálního provozu a ty vám mohou pomoci předejít nehodám a incidentům při vaší další praxi. Kurz vás také připraví na zkoušky, které vás čekají a můžete na ně jít bez nervozity a strachu z možného selhání.
Řízení je zahájeno podáním žádosti o vydání povolení k létání a jejím doručení Úřadu pro civilní letectví. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je ke stažení na stránkách ÚCL. K této žádosti je nutné přiložit:

 • fotografii vašeho bezpilotního prostředku
 • kopii osvědčení o uzavřeném pojištění
 • doklad o vlastnictví bezpilotního prostředku (fakturu)
 • doklad o dosaženém vzdělání
 • přílohu, které se říká „část B provozní příručky“
 • přílohu, která obsahuje „postupy zajišťující bezpečnost bezpilotního prostředku“

Dva poslední body si zaslouží vysvětlení: I když jsem to zatím nezmínil, bude součástí dalšího kroku tzv. Provozní příručka. To je obsáhlý dokument, který každý provozovatel leteckých prací – a tím se chcete stát – musí mít zpracovanou. Je to vnitřní předpis organizace, i kdyby jste tou organizací byli jen vy sami , který řeší každý aspekt provozu letadel ve firmě. Ano, váš malý dron je zde považován za letadlo úplně stejně jako třeba záchranářský vrtulník. Z této Provozní příručky, které později nabobtná na více než sto stran textu, nám zatím postačí dvě kapitoly a to jsou právě ty dvě poslední položky seznamu.

Zmiňovaná část B provozní příručky obsahuje veškeré aspekty létání s vašim dronem: letové charakteristiky, součásti systému, signalizace, předávání informací, postupy pro normální provoz, nouzové postupy, meteorologická omezení, způsob práce s kamerou, bezpečnostní omezení, postup pro případ nehody a mnoho dalšího. Je toho hodně a není divu, že tato část B bude patrně svým rozsahem nejdelší kapitolou vaší Provozní příručky.

Další povinná příloha, tady „Postupy zajišťující bezpečnost bezpilotního prostředku“ se stanou součástí vaší budoucí Provozní příručky. Zjednodušeně řečeno v této příloze popíšete co uděláte pro to, aby vám dron někdo nezcizil a nepoužil jinak než bylo zamýšleno.

Připravte se na to, že ÚCL budete dokladovat, že máte nalétán potřebný počet letových hodin, resp. cyklů vzlet-přistání. To se dokládá deníkem pilota, což je dokument, který pečlivý hobík průběžně vede neboť mu to ukládá výše zmiňovaný letecký předpis. Tyto záznam jsou patrně k nalezení ve vašem tabletu, který používáte při létání s dronem.

Správně vyplněnou žádost se všemi přílohami doručíte Úřadu pro civilní letectví a čekáte a čekáte … a čekáte. Je třeba říct, že čekací lhůty se v posledních měsících (psáno v srpnu 2017) zkrátily na celkem únosnou mez pod 2 měsíce. Byly ale i doby, kdy se žádost pokrývala nepovšimnuta prachem i tři čtvrti roku než přišla výzva ke složení zkoušky.

Tím se dostávám k vyvrcholení prvního kroku a tím je pilotní maturita, kterou žáček skládá před zástupci ÚCL a kterou musí každý zájemce podstoupit. Zkouška rozhodně není formální, ale na druhou stranu, není potřeba se obávat zákeřného postupu zkušebních komisařů. Odehrává se na dohodnuté vhodné ploše pro létání a skládá se z teoretické a i praktické části. Teoretická část obsahuje jak písemný test s otázkami, na které je potřeba vybrat jednu správnou ze třech možných odpovědí, tak i ústní test, ve kterém komisař zjišťuje zda uchazeč dostatečně zvládá bezpilotní systém a létání ve vzdušném prostoru. Následuje praktická část zkoušky. Zkoušený postupně dokazuje, že zvládá provést pokyny zkušebního komisaře a dokáže zaletět požadované obrazce. Osnova a požadavky komisařů se mohou v čase měnit, rozhodně si ale natrénujte:

 • let po čtvercové trati,
 • let po půlkruhu s dronem orientovaným směrem k pilotovi,
 • simulovaný let po letištním okruhu
 • let po pomyslném čtverci s využitím jeho úhlopříček (pomyslné písmeno „x“ nebo spíše takový „motýlek“

Po jejich zvládnutí těchto nebo podobných úloh pokračuje praktická část ukázkou konkrétní letecké činnosti, na kterou se zkoušený připravuje. Jde například natáčení myšleného pohybujícího se objektu nebo stavby. Důležitou součástí praktického testu je i předvedení funkce „Fail safe“, tedy činnosti dronu po ztrátě řídícího signálu.

Úspěšná zkouška vyústí ve vydání dlouho očekávaného povolení k létání. Pokud si ho pozorně prostudujeme, zjistíme, že obsahuje tzv. „omezení pilot/žák“. O odstranění tohoto omezení, které pro nás zatím nemá žádný praktický význam, je potřeba požádat.

Povolení k provádění leteckých prací bezpilotním prostředkem.

Pokud máte v ruce novotou vonící povolení k létání, ušli jste pořádný kus cesty. Ještě vám kus chybí, ale to nejhorší je za vámi. Zbytek je čistá administrativa.

Největší práci nebo výdaje budou spojené s dokončením už začaté Provozní příručky. Jak už bylo zmíněno výše, jde o obsáhlý dokument, který popisuje všechny aspekty letecké činnosti ve vaší firmě i kdyby byla sebemenší a třeba jenom na čtvrt úvazku. Budete muset popsat organizaci ve společnosti, výcvik pilotů, způsob a rozsah jejich odpočinku, směrnice pro jednotlivé druhy leteckých prací a mnohé další. Tuto provozní příručku si můžete nechat zpracovat námi nebo některou z firem, které tuto službu nabízí na internetu. Také budete muset předložit svůj podnikatelský plán, ve kterém popíšete rozsah leteckých prací, které máte v úmyslu provozovat. Dalšími přílohami jsou: výpis z rejstříku trestů, doklad o patřičném vzdělání nebo doklad o finanční způsobilosti. Pokud vše doložíte správně, zanedlouho obdržíte odměnu v podobě Povolení k provozování leteckých prací. Jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci, můžete začít se svým vysněným podnikáním. Živnostenský úřad ze svého adresáře vyškrtněte s vědomím, že podnikáte podle jiného předpisu. Od nynějška jste součástí rodiny provozovatelů leteckých prací bezpilotními letadly a to je vlastně váš živnostenský list (výtky hnidopichů jsou na místě, ale zde je nepřijímám). Gratuluji, jste u konce.

Letecké práce dronem – cena.

Kolik si máte připravit na to abyste celým procesem úspěšně prošli? Odpoví vám tento přehled:

kurz pro piloty dronů 5.000 Kč Není stanovena povinnost kurz absolvovat. Usnadní vám ale orientaci v problematice a dozvíte se mnoho o bezpečnosti a praktickém provozu dronů.  Button text
 pojištění odpovědnosti do 10.000 Kč  Nabízí několik pojišťoven. Je možné rozšířit i o havarijní pojistku.
 povolení k létání 4.000 Kč Správní poplatek, platí se v kolcích nebo na základě výzvy.
odstranění žákovského povolení. 400 Kč Správní poplatek, platí se v kolcích nebo na základě výzvy.
Celkem první fáze 19.400 Kč
zpracování dokumentace 10.000 Kč Tu si můžete udělat sami nebo se obrátit na specialisty. Běžná cena je od 10.000 Kč
povolení k provádění leteckých prací 10.000 Kč Správní poplatek, platí se v kolcích nebo na základě výzvy.
Celkem druhá fáze 20.000 Kč
Cena za celý proces dohromady 39.400 Kč Jak vyplývá z poznámek, cena se může odlišovat. Správní poplatky však budete muset uhradit v každém případě.

Když už známe náklady, které musíme vynaložit na získání potřebného povolení, bude nás jistě zajímat i termín. Je třeba si uvědomit, že některé kroky probíhají v rámci správního řízení a odpovědný orgán – ÚCL – je žádostmi dost zatížen. Vhodně zvoleným postupem je sice možné potřebný čas významně zkrátit, střízlivý odhad je ale okolo šesti měsíců od přípravy žádosti do pravomocného rozhodnutí o povolení k provádění leteckých prací.

Pomůžeme vám se získáním oprávnění provádět letecké práce dronem.

S celou žádostí se můžete obrátit na nás nebo jinou specializovanou firmu. Pokud je rozhodnete pro nás, budeme rádi a poskytneme vám tyto služby:

 • teoretickou legislativní přípravu
 • teoretickou část létání s bezpilotními prostředky zaměřenou na bezpečnost
 • praktický výcvik na některém z našich dronů nebo na vašem vlastním

Připravíme pro vás potřebnou dokumentaci. Především zpracujeme Provozní příručku, která bude šitá na míru vašim potřebám. Společně také dáme dohromady Podnikatelský záměr a připravíme vaši žádost tak, aby byla správná a úplná.

Neváhejte nás kontaktovat, pokud chcete znát podrobnosti.

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *