Po dokončení důležité etapy stavby velké továrny nastupujeme, abychom zaměřili a zdokumentovali stav. Začínáme, jako vždy, tím, že na zemi vyznačíme terče, které nám později pomohou zpřesnit model až na několik málo centimetrů. Na ploše, které má délku výce než kilometr je to naprosto vyhovující přesnost. Pak se dostává ke slovu naprogramovaný bezpilotní stroj a fotí a fotí a fotí…. I na tak velké ploše mu stačí být ve vzduchu necelou

Fotomapy použité bezpilotním prostředkem se dají použít různě. V současné době testujeme tvorbu velmi podrobných map, které mají rozlišení okolo 4 mm/pixel. To už je opravdu vidět každý detail. Rozhodli jsme se, že na takové mapě spočítáme vzácné orchideje a za rok porovnáme, k jakým změnám došlo. Tato aktivita neunikla Českému rozhlasu, který se na nás přišel podívat a pořídit reportáž.  

a