BLOG

Analýza ovzduší pomocí dronu

S podporou programu OP PIK vyvýjím společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zařízení pro odběr a analýzu vzorků ovzduší. Zařízení bude využito k monitoringu imisní a emisní situace. Projekt podpořila Evropská unie

Jak se stát komerčním pilotem dronu.

Počet nadšenců, kteří vlastní dron a létají s ním pro vlastní potěšení se rozšiřuje stále se zrychlujícím tempem. Drony toho umějí stále více a i jejich cena je z nich činí zábavu dostupnou prakticky každému. Při létání a hlavně nad krásnými fotkami leckoho napadne, že by si létáním mohl přivydělat nějakou korunu a částečně nebo zcela pokrýt náklady spojené s pořízením a provozem dronu. Leckdo pomýšlí i na čistě profesionální dráhu [...]

Dron pro výškové průmyslové inspekce Matrice M600 PRO

Výškové inspekce bezpilotním prostředkem jsou efektivním, bezpečným a rychlým řešením všude tam, kde je potřeba nahlédnout do nepřístupných míst. Drony pro letecký monitoring využijí průmyslové podniky při revizních prohlídkách své infrastruktury, vodárenské společnosti, telekomunikační firmy nebo například energetici. Mezi drony určenými pro průmyslové inspekce patří Matrice 600 PRO v absolutní současné špičce. Hexakoptéra Matrice M600 PRO Samotný dron je hexakoptéra s šesti vrtulemi umístěnými na paprskovitých ramenech. Je určen pro [...]

Drony pomáhají v boji proti bolševníku

Bolševník velkolepý je všem dobře známá invazní rostlina. Je skutečně impozantní, ale v krajině je nežádoucí protože vytlačuje původní druhy a kromě toho je jedovatá. Proto je její přítomnost regulována a krajináři s ní vedou válku. Základem válečného úspěchu jsou informace a průzkum. O ten se staráme my a naše drony. V letošní sezóně bolševníku provádíme rozsáhlá mapování v oblasti přírodního parku Džbán mezi Louny a Rakovníkem. Bolševníku se tam daří [...]

Drony pro archeologický výzkum

Lom Bílina. Jeden z uhelných povrchových dolů severočeské pánve. Před postupující těžbou se již řadu let provádí záchranný archeologický výzkum. V rámci tohoto výzkumu byly odkryty stovky středověkých hrobů s řadou zajímavých nálezů. Tým Archeologického ústavu AV pod vedením Mgr. Petra Čecha se ale nezabývá jenom dávnou středověkou historií. V jejich hledáčku jsou i pozůstatky vojenské činnosti z druhé světové války. Konkrétně protiletadlové baterie, které byly součástí protivzdušné obrany rozsáhlého chemického [...]

Podrobné fotomapy pro ochranu přírody

V minulém roce jsme spolůečně s Agenturou ochrany přírody a krajiny zahájili dlouhodobý projekt, jehož smyslem je prověřit možnosti sledování prosperity některých chráněných druhů. Vytvářímě fotomapy, které jsou tak podrobné, že jsou na nich vidět jednotlivé květy a ty my můžeme spočítat a zjistit jak se jejich populace změnila od posledníhoi mapování. Jedno z lokalit, kde provádíme mapování je Přírodní rezervace ARBA v Srbské Kamenici. Jde o mokřadní louku, na [...]

První piloti vyškoleni

Na konci února naší školou prošli první adepti létání. V článku vám přiblížíme jak takové školení vypadá a co od něj můžete čekat. Co bych měl vědět, než vzlétnu: Podobně jako provoz na silnicích je i provoz ve vzduchu upraven pravidly. Jejich smyslem je předcházení vzniku nebezpečných situací nebo dokonce zranění či usmrcení osob. Letadlo totiž, na rozdíl od auta, nemůže jen tak zastavit a létá často mnohem rychleji než auta [...]

Čapí hnízdo pod dohledem dronu

Nejde o politický komentář. Zaměřili jsme se na skutečné čapí hnízdo, které čeká na své letní obyvatele. Jednou z náplní práce ochránců přírody je monitoring populace čápů na našem území. V době, kdy se čápi ještě nevrátili na svůj letní byt u nás ve střední Evropě je potřeba jejich hnízda zkontrolovat a provést jakousi inventuru. Nejlepší způsob, jak se podívat přímo do čapí ložnice je dron a jeho kamera s vysokým [...]

Škola létání s dronem

Na konci února – 28.2.2017 – začínáme s prvními kurzy pro piloty dronů. Naše škola vychází z praktických zkušeností, získaných řadou hodin strávených ve vzduchu s několika typy bezpilotních prostředků. Máme nalétáno hodně na již nevyráběných dronech jako například na, ve své době vynikajícím, Phantomu 2 Vision+, ale také na úplných novinkách jako je DJI Inspire 2, který jsme měli mezi prvními v ČR. Létáme hodně a pestře. Našim dením […]

Tvorba modelu nepřístupné skalní stěny

Zmapování strmých a nepřístupných skalních stěn bývá oříšek. Často jsou v nepřístupném terénu, mívají značná převýšení a mohou na nich být uvolněné kameny. To vše dělá z měření dobrodružství. Prakticky jedinými možnostmi jsou bezkontaktní totální stanice, nebo pozemní či letecký laserscan. Totálka je pomalá a laserscan drahý. Proto používáme pro tuto úlohu dron a model sestavujeme ze snímků z palubní kamery. V praxi takové měření vypadá tak, si na vhodných [...]

a