Perfektní informace od začátku do konce výstavby

Kompletní řešení dokumentace průběhu výstavby pro stavební firmy i investory.

Analýza vývoje stavby na časové ose

Vývoj staveniště přehledně přístupný z jednoho místa na časové ose.

Vlastní měření, poznámky a komentáře.

Snadné provádění měření vzdáleností, ploch a objemů. Možnost vkládání poznámek a komentářů

Průběžná BIM dokumentace výstavby od zahájení po předání

Důležitá data o stavbě mějte přístupná z jednoho místa. Procházejte časovou osu a pro každou dokumentovanou fázi stavby mějte k dispozici fotomapu a výškový model. Prohlédněte si stavbu ze všech stran v 3D prohlížeči a sledujte krok za krokem postup výstavby.

Během vteřiny zobrazte koordinační situaci na podkladu aktuální fotomapy nebo na několik kliknutí spočítejte skutečný objem zemních prací.

2D fotomapy

Georeferencované a rozměrově přesné fotomapy staveniště. Dobře využitelné pro vizualizaci a měření.

Snadná možnost porovnávání s dalšími mapovými vrstvami jako například katastr nemovitostí, projektová dokumentace a další.

Exportní formát:
.tiff

Integrace se software:

Snadná integrace s běžnými CAD a GIS programy jako AutoCAD, ArcGIS, Q-GIS a další.

2,5D výškový model

Rastrový výškový model povrchu (DEM) umožňuje tvorbu řezů, provádění objemových měření a srovnávání s minulým stavem nebo projektovaným modelem. Rozdílový model dává perfektní přehled o změnách, ke kterým došlo od předchozího měření.

Exportní formát:
.tiff

Integrace se software:

Snadná integrace s běžnými CAD a GIS programy jako AutoCAD, ArcGIS, Q-GIS a další.

3D mesh a bodové mračno

Vektorové prostorové vyjádření v podobě síťového modelu (mesh) nebo mračna bodů (point cloud) jsou základem pro další pokročilejší datové analýzy. Umožňují také tvorbu vizualizací a prohlížení modelu s různých stran.

Exportní formát:
.las, .xyz, .ply, .obj, .stl a další

Integrace se software:

Snadná integrace s běžnými 3D, CAD a GIS programy jako AutoCAD, ArcGIS, Q-GIS, 3DSmax, Blender, Maya a další.

Vrstevnice a zlomové linie

Zjednodušený model terénu, který je vyjádřen vrstevnicemi (contour lines) nebo zlomovými liniemi (breaklines) redukuje jinak značné objemy dat. Tyto vektorové generalizované modely umožňují práci s modely i v programech, které velká bodová mračna nezvládají.

Exportní formát:
.dxf, .dwg, .shp, .pdf

Integrace se software:

Snadná integrace s běžnými CAD a GIS programy i se specializovaným geodetickým SW jako AutoCAD, ArcGIS, Q-GIS, Topol, Kokeš

a