S podporou programu OP PIK vyvýjím společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zařízení pro odběr a analýzu vzorků ovzduší.

Zařízení bude využito k monitoringu imisní a emisní situace.

Projekt podpořila Evropská unie

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *