S podporou programu OP PIK vyvýjím společně s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zařízení pro odběr a analýzu vzorků ovzduší. Zařízení bude využito k monitoringu imisní a emisní situace. Projekt podpořila Evropská unie

a